Ընդունելության պայմանները

Rectangle 4 copy 3
fgd

Վարժարան ընդունվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը.

.Ծնողի դիմում

. Ծնողների անձնագրերի պատճենները

.Երեխայի ծննդյան վկայականի կամ անձնագրի պատճեն

. Երեխայի 3*4 չափի 3 լուսանկար

. իսկ 1-ին դասարանից բարձր դասարանի աշակերտները հանձնում են նաև առարկայական քննություններ․ Քննական առարկաներ՝

●2-4-րդ դասարան՝ մայրենի, մաթեմատիկա

●5-7-րդ դասարան՝ մայրենի, մաթեմատիկա, անգլերեն, ռուսերեն

●8-9-րդ դասարան՝ հայոց լեզու, հանրահաշիվ, անգլերեն, ֆիզիկա, քիմիա

●10-12-րդ դասարան՝ հայոց լեզու, հանրահաշիվ, մնացած առարկաներն՝ ըստ հոսքերի։

Վիրտուալ այցելություն ArtSTEM վարժարանում

Rectangle 4 copy 3