Քիմիայի ուսուցիչ

Մանրամասն Կարող են դիմել այն ուսուցիչները, որոնք համապատասխանում են հետևյալ չափանիշներին. – ուսուցիչների մասնագիտական կրթյություն, մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում – անգլերեն լեզվի իմացություն – առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ – դասապրոցեսը նորագույն մեթոդներով, գիտափորձերով կազմակերպելու ունակություն, – քիմիական նյութերի հետ աշխատանքի փորձ – ստեղծագործական մտածելակերպ – երեխաների նկատմամբ հոգատար վերաբերմունք – երեխաների հոգեբանական, ֆիզիոլոգիական…

Read More

Անգլերենի ուսուցիչ

Մանրամասն Կարող են դիմել այն ուսուցիչները, որոնք համապատասխանում են հետևյալ չափանիշներին. – ուսուցիչների մասնագիտական կրթյություն, մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում – անգլերեն լեզվի իմացության միջազգային հավաստագիր – առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ – ստեղծագործական մտածելակերպ – երեխաների նկատմամբ հոգատար վերաբերմունք – երեխաների հոգեբանական, ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների իմացություն – աշակերտներին անհատական մոտեցում – նորը սովորելու և պրպտելու…

Read More

Դասվար

Մանրամասն Կարող են դիմել այն ուսուցիչները, որոնք համապատասխանում են հետևյալ չափանիշներին. – ուսուցիչների մասնագիտական կրթյություն, մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում – առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ – անգլերեն լեզվի իմացություն – ստեղծագործական մտածելակերպ – երեխաների նկատմամբ հոգատար վերաբերմունք – 6-9 տարեկան երեխաների հոգեբանական, ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների իմացություն – աշակերտներին անհատական մոտեցում – նորը սովորելու և պրպտելու…

Read More