Ընդունելության պայմանները

Rectangle 4 copy 3
fgd

Վարժարան ընդունվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը.

.Ծնողի դիմում

. Ծնողների անձնագրերի պատճենները

.Երեխայի ծննդյան վկայականի կամ անձնագրի պատճեն

. Երեխայի 3*4 չափի 3 լուսանկար

. 1-ին դասարանից բարձր դասարանի աշակերտների դեպքում աշակերտի անձնական գործը տեղափոխված դպրոցից

Վարժարանի 1-ին դասարաններ ընդունվում են հոգեբանի հետ հարցազրույցով, իսկ 1-ին դասարանից բարձր դասարանի աշակերտները ընդունվելիս հանձնում են նաև առարկայական քննություն 2-4-րդ դասարանի աշակերտների քննական առարկաներ՝ մայրենի, մաթեմատիկա, 5-7-րդ դասարանի աշակերտներ՝ մայրենի, մաթեմատիկա, անգլերեն, ռուսերեն, 8-9-րդ դասարանի աշակերտներ՝ հայոց լեզու, հանրահաշիվ, անգլերեն, ֆիզիկա, քիմիա, 10-12-րդ դասարանի աշակերտներ՝ Հայոց լեզու, հանրահաշիվ, մնացած առարկաներն՝ ըստ հոսքերի։

Վիրտուալ այցելություն ArtSTEM վարժարանում

Rectangle 4 copy 3