17 May 2022 Comments Off on Այց Հովհաննես Շիրազի գերեզման

Այց Հովհաննես Շիրազի գերեզման

Մեր սաները այսօր այցելեցին հայոց մեծ բանաստեղծ՝ Հովհաննես Շիրազի գերեզման, նրա ծննդյանը նվիրված փոքրիկ միջոցառմամբ։

Read More