Քիմիայի ուսուցիչ

Մանրամասն Կարող են դիմել այն ուսուցիչները, որոնք համապատասխանում են հետևյալ չափանիշներին. – ուսուցիչների մասնագիտական կրթյություն, մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում – անգլերեն լեզվի իմացություն – առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ…

Read More

Անգլերենի ուսուցիչ

Մանրամասն Կարող են դիմել այն ուսուցիչները, որոնք համապատասխանում են հետևյալ չափանիշներին. – ուսուցիչների մասնագիտական կրթյություն, մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում – անգլերեն լեզվի իմացության միջազգային հավաստագիր – առնվազն 3 տարվա…

Read More

Դասվար

Մանրամասն Կարող են դիմել այն ուսուցիչները, որոնք համապատասխանում են հետևյալ չափանիշներին. – ուսուցիչների մասնագիտական կրթյություն, մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում – առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ – անգլերեն լեզվի իմացություն…

Read More

Character Development

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Read More