Տարրական դպրոց

Rectangle 4 copy 3

Տարրական դպրոցի ուսումնական ծրագիրը, նախակրթարանից մինչև 5-րդ դասարան, կծառայի որպես ամուր և հավասարակշռված անկյունաքար միջնակարգ և ավագ դպրոցներում ուսման համար: ArtSTEM վարժարանի տարրական դպրոցի ակադեմիական ուսումնական ծրագիրը հարստացվում է համաձայն միջազգային նորմերի, որոնք հիմնված են համաշխարհային ճանաչում ձերքբերած և հաջողությամբ կատարված գիտափորձերի վրա: Յուրաքանչյուր ուսումնական օր հագեցած է STEM նախագծերով և փորձերի իրականացմամբ, արվեստի գործերի ստեղծմամբ և աշակերտական համայնքներում աշխատանքի վերջնական արդյունքների մարկետինգով: Ծրագիրը տալիս է աշակերտներին ստեղծագործման, աշխատանքի մարկետինգի և դրա վերջնական արդյունքներից շահույթ ստանալու հնարավորություն: