Ավագ դպրոց

Rectangle 4 copy 3

Ավագ դպրոցի ուսումնական ծրագիրը միակն է իր տեսակի մեջ՝ եզակի, նրբաճաշակ, էլեգանտ, գիտական ևստեղծագործական արդյունքներով պայմանավորված: Աշակերտները հնարավորություն ունեն , ըստ նախընտրության,մասնագիտանալու մեկ կամ երկու գիտությունների գծով՝ միաժամանակ ստանալով ուսուցիչների ընթացիկ աջակցությունը, խորհրդատվությունը և քաջալերանքը: Ավագ դպրոցում աշակերտների անցկացրած տարիները հագեցված են ոչ միայն ուսումնական և արտադասարանային միջոցառումներով, այլև 21-րդ դարի «4C» կոչվող հմտությունների զարգացմամբ (Communication, Collaboration, Critical Thinking, and Creativity), թարգմանաբար՝ Հաղորդակցություն, Համագործակցություն, Քննադատական մտածողություն և Ստեղծարարություն: Ակադեմիական ուսումնական ծրագիրն ուղեկցվում է հատուկ մեթոդաբանությամբ, որը նախապատրաստում է աշակերտներին ստանդարտացված թեստերի հանձնմանը և ապահովում է նրանց կողմից շատ բարձր միավորների ստացումը: