Ընդունելության պայմանները

Rectangle 4 copy 3
nkar

1-ին դասարան ընդունվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը.
1.Ծնողի դիմում
2. Ծնողի անձնագիր
3. Երեխայի ծննդյան վկայական կամ անձնագիր
4. Երեխայի 3 ստանդարտ լուսանկար
5. Տեղեկանք բնակավայրից

Այցելություն ArtSTEM վարժարան

Rectangle 4 copy 3