Միջնակարգ դպրոց

Rectangle 4 copy 3

Միջնական դպրոցի ուսումնական ծրագիրը կոչված է խթանելու տարրական կրթություն ստացած աշակերտների կայուն աճն ու ուսումնական առաջադիմությունը: Միջնակարգ դպրոցի աշակերտն ավելի խորացված և մանրակրկիտ է ուսումնասիրում և բացահայտում STEM աշխարհը: Ի լրումն STEM-ի, աշակերտներն ավելի շատ են առնչվում արվեստի և նախաձեռնության հետ, ինչի շնորհիվ ձեռք բերած ավելի խորը մասնագիտացումը և կարիերայի ուղու կայացումը ճանապարհ են հարթում դեպի ավագ դպրոց: