Դասվար

By admin | 12/08/2016

Մանրամասն Կարող են դիմել այն ուսուցիչները, որոնք համապատասխանում են հետևյալ չափանիշներին. – ուսուցիչների մասնագիտական կրթյություն, մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում – առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ – անգլերեն լեզվի իմացություն – ստեղծագործական մտածելակերպ – երեխաների նկատմամբ հոգատար վերաբերմունք – 6-9 տարեկան երեխաների հոգեբանական, ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների իմացություն – աշակերտներին անհատական մոտեցում – նորը սովորելու և պրպտելու…

Character Development

By admin | 14/07/2016

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.