Artstem College

Երկրաչափություն, 9-րդ դասարան, Բաց դաս

Հերթական Բաց դասը ArtSTEM վարժարանում

Առարկա` Երկրաչափություն

Դասարան 9

Ուսուցիչ` Ն. Թորոսյան

Դասն ամբեղջությամբ կարող եք դիտել մեր Youtube-յան ալիքում: