Artstem College

Լուծվող և չլուծվող նյութեր

Առարկա՝ գիտություն (Science)
Թեմա՝ Լուծվող և չլուծվող նյութեր
Դասարան՝ 2-րդ
Տնային աշխատանք՝ գիտափորձ

Երկրորդ դասարանի սաների տնային հանձնարարությունն էր ուսուցչի հանձնարարած նյութերը լուծել ջրում և որոշել դրանց լուծելիության աստիճանը։