Artstem College

Կորպորացիաներին ու ընկերություններին հարկավոր չեն պարզապես ինժեներներ

Կորպորացիաներին ու ընկերություններին հարկավոր չեն պարզապես ինժեներներ: Նրանք փնտրում են ինժեներական մտածելակերպով, կառավարչական հմտություններով օժտված ճկուն մասնագետներ:

Այսպիսի մասնագետների նախապատրաստմանն օգնում է STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) համակցված կրթական մոդելը:
ArtSTEM-ում Ձեր երեխան ոչ միայն կստանա որակյալ ու մրցունակ գիտելիքներ այս գիտակարգերում, այլև կհասկանա ու կսիրի արվեստը:

📚 Իսկ գիտելիքի յուրացման համար տեսական դասապրոցեսին զուգահեռ երեխաները կմասնակցեն տարբեր գիտափորձերի, պրակտիկ աշխատանքների, ինչպես նաև կայցելեն թանգարաններ ու ցուցադրություններ:

✏️Եթե Ձեզ համար կարևոր է կրթության որակն ու Ձեր երեխայի ապագան, զանգահարեք 093 02 19 25, 077 74 46 60 հեռախոսահամարներով: