Artstem College

Ճարտարագիտություն

Առարկա՝ engineering (ճարտարագիտություն),

Դասարան՝ 2- րդ,

Թեմա՝ «կամուրջներ», «կամուրջների տեսակները, կառուցվածքը»։

Սաներին ներկայացվել է թեման, սահիկաշարով դիտել են տարբեր կամուրջներ, ընտրել են իրենց դուր եկած կամուրջը, համապատասխան նյութը, նախագծել և պատրաստել։ Գնահատե’ք մեր սաների կատարած աշխատանքը։