Ճարտարագիտություն

  • Առարկա՝ engineering (ճարտարագիտություն)
  • Դասարան՝ 2- րդ
  • Թեմա՝ 《կամուրջներ》, 《կամուրջների տեսակները, կառուցվածքը》

Սաներին ներկայացվել է թեման, սահիկաշարով դիտել են տարբեր կամուրջներ, ընտրել են իրենց դուր եկած կամուրջը, համապատասխան նյութը, նախագծել և պատրաստել։ Գնահատե’ք մեր սաների կատարած աշխատանքը։