Արվեստի դասաժամեր

🎨Մեր վարժարանի անունն արդեն հուշում է՝ որքան կարևոր և առանցքային նշանակություն ունի արվեստը սաների ուսումնական պրոցեսում։
Եթե 💫sceince (գիտություն), 💫technology (տեխնոլեգիա), 💫engineering (ճարտարագիտություն), 💫mathematics (մաթեմատիկա) առարկաները զարգացնում են երեխայի ուղեղի ձախ կիսագունդը, ապա արվեստին վերաբերող առարկաները զարգացնում են աշակերտների կրիատիվությունն ու ստեղծագործական միտքը՝ նաև ուղեղի աջ կիսագունդը։ 🧠
Արվեստի դասաժամեր երեխաներն ունեն՝ սկսած 1-ին դասարանից։
Կից ցուցադրված նկարներում մեր 5-րդ և 6-րդ դասարանի սաները շապիկների վրա թռչնագրով պատկերել են իրենց անվան և ազգանվան առաջին տառը։  👨🎨👩🎨