Artstem College

Գիտափորձ 5-րդ դասարան

Եվս մեկ հետաքրքիր Բաց դաս այս անգամ 5-րդ դասարանցիների մասնակցությամբ։

Դասարան՝ 5

Առարկա՝ Chemistry/science

Ուսուցիչ՝ Հ. Ադամյան

Երեխաները խոսեցին ատոմների և մոլեկուլների մասին։ Նշելով նյութի ագրեգատային վիճակները՝ կատարեցին են մի շարք գիտափորձեր։ Գիտափորձերի միջոցով երեխաները ցույց տվեցին` որոնք են մաքուր նյութեր, իսկ որոնք՝ խառնուրդներ։

Դասի ընթացքում պահպանվել է նաև միջառարկայական կապը technology առարկայի հետ՝ կիրառելով իրենց պատրաստած սահիկաշարերը։