Artstem College

ArtSTEM վարժարանում Engineering (Ճարտարագիտություն) առարկան

🕹 ArtSTEM վարժարանում Engineering (Ճարտարագիտություն) առարկան երեխաների մոտ զարգացնում է ինժիներական մտածելակերպը, կառուցողական հմտությունները, ինչպես նաև՝

🦾 ընդլայնվում է երեխաների հետաքրքրությունների շրջանակը,

🖐 զարգանում է մանր մոտորիկան:

Երեխաներին մատուցվում է սիրելի և հետաքրքիր կրթություն։