Artstem College

Անգլերեն լեզվի ուսուցում

ArtSTEM վարժարանում սաները անգլերեն սովորում են առաջին դասարանից։ Լեզվի ժամեր ունեն ամեն օր։

Սկսած երրորդ դասարանից, դասավանդում է լեզվակիր մասնագետը։
Դասապրոցեսն անցկացվում է Oxford-ի համալսարանի դասագրքերով։
Հավասարապես կարևորվում են

Կարդալու հմտությունները (Reading skills)
Գրելու հմտությունները (Writing skills)
Լսելու հնտություները (Listening skills)
Խոսելու հմտությունները (Speaking skills)