Artstem College

Քիմիայի ուսուցիչ

Կարող են դիմել այն ուսուցիչները, որոնք համապատասխանում են հետևյալ չափանիշներին.

– ուսուցիչների մասնագիտական կրթյություն, մագիստրոսի կամ
դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում
– անգլերեն լեզվի իմացություն

– առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ
– դասապրոցեսը նորագույն մեթոդներով, գիտափորձերով կազմակերպելու ունակություն,

– քիմիական նյութերի հետ աշխատանքի փորձ

– ստեղծագործական մտածելակերպ
– երեխաների նկատմամբ հոգատար վերաբերմունք

– երեխաների հոգեբանական, ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների իմացություն
– աշակերտներին անհատական մոտեցում
– նորը սովորելու և պրպտելու ունակություն
– համակարգչային ծրագրերի տիրապետում (MS Word, Power Point, Excel)։

Բոլոր թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրությունը (CV) [email protected] էլ. hասցեին։

Նամակի բովանդակության տողում նշեք պաշտոնի անունը՝ քիմիայի ուսուցիչ։

Հայտերն ընդունվում են մինչև 2016 թ. – ի օգոստոսի 25-ը ներառյալ: