Artstem College

Ռուբեն Դալլաքյան

Ռուբեն Դալլաքյանը ArtSTEM վարժարանում դասավանդում է գիտություն (science) առարկան։

Նա ֆիզ.մաթ գիտությունների թեկնածու է, աշխատում է նաև Ֆիզիկայի Ինստիտուտում՝ որպես ավագ գիտաշխատող։

Գիտություն առարկան պարոն Դալլաքյանը դասավանդում է անձամբ իր կողմից մշակված մեթոդով։

Նույնիսկ ամենաբարդ երևույթները նա կարողանում է բացատրել յուրաքանչյուր տարիքի աշակերտին հասկանալի, պատկերացնելի լեզվով։

Դասերը սովորաբար բաղկացած են լինում տեսական և գործնական մասերից, որոնք անց են կացվում խաղային մեթոդներով, գիտափորձերով։ Երեխաները կատարում են սեփական հետազոտությունները։

Հաճախ դասերը կազմակերպվում են բացօթյա միջավայրում, նաև՝ արշավների ժամանակ։

Ուսուցչին հաջողվում է երեխաների մեջ սեր և հետաքրքրություն առաջացնել բնագիտական առարկաների և բնության երևույթների նկատմամբ վաղ տարիքից։

Ընկեր Դալլաքյանը նյութը մատուցում է ոչ ամբողջությամբ՝ տեղ թողնելով նաև որպիսի երեխաները մտածեն և տրամաբանեն:

Առարկան սովորեցնում է մտածել, տրամաբանել, վերլուծել։